Наборы

Вид:
VITA VM 11 Creative Kit
686.07€
VITA VM 11 Creative Kit ..
VITA VM 11 Dentine Kit 3D-Master
189.88€
VITA VM 11 Dentine Kit 3D-Master..
VITA VM 11 Dentine Kit classical
235.62€
VITA VM 11 Dentine Kit classical..
VITA VM 13 BASIC KIT POWDER
1367.98€
VITA VM 13 BASIC KIT POWDER..
VITA VM 13 BASIC KIT POWDER classical
1390.16€
VITA VM 13 BASIC KIT POWDER classical..
1046.43€
VITA VM 13 BASIC KIT SMALL POWDER..
888.43€
VITA VM 13 BASIC KIT SMALL POWDER classical..
VITA VM 13 BLEACHED COLOR KIT POWDER
250.87€
VITA VM 13 BLEACHED COLOR KIT POWDER..
VITA VM 13 BUILD UP KIT
601.52€
VITA VM 13 BUILD UP KIT..
VITA VM 13 BUILD UP KIT classical
376.99€
VITA VM 13 BUILD UP KIT classical..
VITA VM 13 BUILD UP KIT SMALL
354.82€
VITA VM 13 BUILD UP KIT SMALL..
VITA VM 13 BUILD UP KIT SMALL classical
152.46€
VITA VM 13 BUILD UP KIT SMALL classical..
VITA VM 13 CLASSICAL COLOR KIT POWDER
1258.49€
VITA VM 13 CLASSICAL COLOR KIT POWDER..
VITA VM 13 GINGIVA KIT
191.62€
VITA VM 13 GINGIVA KIT..
VITA VM 13 Margin Kit
189.88€
VITA VM 13 Margin Kit..