Наборы

Вид:
VITA VM 11 Creative Kit
686.07€
VITA VM 11 Creative Kit ..
VITA VM 11 Dentine Kit
189.88€
VITA VM 11 Dentine Kit 3D-Master ..
VITA VM 13 BASIC KIT POWDER
1367.98€
VITA VM 13 BASIC KIT POWDER..
VITA VM 13 COLOR KIT POWDER
1258.49€
VITA VM 13 COLOR KIT POWDER ..
VITA VM 13 GINGIVA KIT
191.62€
VITA VM 13 GINGIVA KIT..
VITA VM 13 PROFFESSIONAL KIT
1349.96€
VITA VM 13 PROFFESSIONAL KIT..
VITA VM 9 BASIC KIT
1099.10€
VITA VM 9 BASIC KIT  ..
VITA VM 9 BLEACHED COLOR KIT
218.99€
VITA VM 9 BLEACHED COLOR KIT ..
VITA VM 9 PROFFESSIONAL KIT
1349.96€
VITA VM 9 PROFFESSIONAL KIT ..
VITA VMK Master 10 COLOR SET
968.22€
VITA VMK Master 10 COLOR SET ..
VITA VMK Master ADDITIONAL SET
823.28€
VITA VMK Master ADDITIONAL SET..
VITA VMK Master STANDARD SET*
1323.43€
* VITA VMK Master STANDARD SET classical ..